സസ്യരോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് ട്രൈക്കോഡെർമ ഭാഗം 4

ട്രൈക്കോഡെർമ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ — ട്രൈക്കോഡെര്‍മ പ്രയോഗത്തിന് കുറഞ്ഞത്‌ 10 ദിവസം മുന്‍പ് തന്നെ മണ്ണില്‍ കുമ്മായപ്രയോഗം നടത്തുക. — മണ്ണില്‍ ഈര്‍പ്പം ഉറപ്പു വരുത്തണം.

Read more

സസ്യരോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് ട്രൈക്കോഡെർമ ഭാഗം 3 .

ട്രൈക്കോഡെർമ ഉൽപ്പാദനം വീട്ടിൽ പ്രഷർ കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ കർഷകർക്ക് സ്വന്തമായി ട്രൈക്കോഡെർമ ഉൽപാദിപ്പിക്കാം. ഇതിനായി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും ചാണകപ്പൊടിയും തുല്യ അളവിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത് കുഴഞ്ഞു

Read more

സസ്യരോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് ട്രൈക്കോഡെർമ ഭാഗം 2 . പ്രയോഗരീതി

ട്രൈക്കോഡെർമയെക്കുറിച്ചു ആദ്യലക്കത്തിൽ വായിച്ചല്ലോ. ഇനി അതിന്റെ പ്രയോഗരീതിയെക്കുറിച്ചറിയാം . കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ട്രൈക്കോഡെർമ ജൈവവളത്തിൽ പരിപോഷിപ്പിച്ച്‌ മണ്ണിൽ ചേർക്കണം. 1-2 കി. ഗ്രാം ട്രൈക്കോഡെർമ ,

Read more

സസ്യരോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് ട്രൈക്കോഡെർമ ഭാഗം 1 . ട്രൈക്കോഡെർമ എന്ന കർഷകമിത്രം

ട്രൈക്കോഡെർമ എന്ന കർഷകമിത്രം സുസ്ഥിരമായ കാർഷികോത്പാദനത്തിൽ ജീവനുള്ള മണ്ണിനു വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് പോഷകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയായ ന്യൂട്രിയന്റ് സൈക്കിൾ

Read more

ജൈവ വളർച്ചാത്വരകങ്ങൾ ഭാഗം 2

പഞ്ചഗവ്യം പച്ചക്കറി വിളകളുടെ വളർച്ച കൂട്ടി വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജൈവ ഹോർമോണായും കീട രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പഞ്ചഗവ്യം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ‘ഗോരസഹീനൻ കർഷകൻ അരസൻ’

Read more

ജൈവ വളർച്ചാത്വരകങ്ങൾ ഭാഗം1

ജൈവകൃഷി അനുവർത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ രാസവളങ്ങളുടെ അഭാവം, മണ്ണിലെ ജൈവാംശത്തിന്റെ കുറവ് എന്നിവ മൂലം വിളവ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥ മറികടക്കാൻ ജൈവവളർച്ചാത്വരകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. ചെടിയുടെ

Read more

മഴവെള്ള സംഭരണവും ഭൂജലപോഷണവും ഭാഗം-4

മഴവെള്ള സംഭരണം – തുടർച്ച കുളങ്ങൾ ജലസംഭരണത്തിനായി പണ്ടുമുതൽക്കേ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കുളങ്ങൾ. മഴ പെയ്തും ഉറവകൾ വഴിയും കുളങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ജലം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

Read more

മഴവെള്ള സംഭരണവും ഭൂജലപോഷണവും ഭാഗം -3

മഴവെള്ള സംഭരണം – തുടർച്ച അടിയണ (Subsurface Dyke ) ഭൂമിക്കടിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന തടയണയാണ് അടിയണ. ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ ഒഴുകി പാഴാവുന്ന ജലം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമാണിത്. മഴവെള്ളം ഭൂമിയിൽ

Read more

മഴവെള്ള സംഭരണവും ഭൂജല പോഷണവും — ഭാഗം 2

മഴവെള്ള സംഭരണം – തുടർച്ച കൃത്രിമ ടാങ്കുകളിൽ സംഭരണം / മഴവെള്ള സംഭരണി മഴക്കാലത്ത് കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂരയിൽ പതിക്കുന്ന മഴവെള്ളം പാത്തികളിലൂടെയും മറ്റും ശേഖരിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് ഉപയുക്തമാക്കുക

Read more

മഴവെള്ള സംഭരണവും ഭൂജല പോഷണവും- ഭാഗം 1

ജലപ്രതിസന്ധി ഒരാഗോള പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ജലസംരക്ഷണത്തിൽ നാം കടുത്ത അവഗണനയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതിയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കിടപ്പും ആണ് ജലസമൃദ്ധികൊണ്ട് പേര് കേട്ട് സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിന്റെ

Read more